U Koruny se začalo vyklízet
15. ledna 2020

U Koruny se začalo vyklízet

(www.mcpraha16.cz) V letošním a příštím roce nastane velká změna pro radotínské kulturní zázemí, vnitroblok za Korunou se promění v kulturně-komunitní centrum, které se stane nejen místem setkávání, ale najde zde své zázemí i projekt rozšíření ZUŠ Klementa Slavického, Domu na půl cesty a Policie ČR.

Místo budov staré hasičárny a staveb lemujících starou budovu Koruny vzniknou dva nové objekty. V první budově na místě staré hasičárny získá nové zázemí Policie ČR, která má nyní svou služebnu v již nevyhovujících a pro občany složitě dostupných prostorách ve Výpadové ulici a žáci základní umělecké školy, kteří zde budou mít nové učebny pro výuku hudební nauky, taneční a výtvarný obor,“ říká starosta  Karel Hanzlík.

V přízemí druhé budovy bude komunitní prostor, který bude sloužit například k různým vzdělávacím a setkávacím akcím aktivních seniorů, dětem čekajícím na hodinu hudební nauky, návštěvníkům divadelních představení a dalším. 
V další části vznikne prostor, který si budou moci lidé pronajmout k různým příležitostem, jako jsou oslavy, besedy či svatební hostina. 
V projektu Domu na půl cesty najde dočasný domov osm mladých lidí ve věku 18 až 26 let, kteří odešli z dětských domovů a mají vztah k divadlu či hrají například na nějaký hudební nástroj a rádi se aktivně zapojí do spolupráce s kulturním střediskem.

Celková investice bude necelých 91 milionů korun (bez DPH), výběrové řízení na akci "Centrum Koruna Radotín - stavba" vyhrála z osmi uchazečů nabídka firmy ALBET stavební, s.r.o.

V průběhu ledna a února letošního roku bude probíhat vyklízení stávajících objektů, od února do dubna budou probíhat bourací práce. Zařízení staveniště bude umístěno ze strany nové hasičské zbrojnice v Karlické ulici. Rovněž staveništní doprava bude využívat příjezdovou cestu z této strany. V současné době nebudou z důvodu výstavby žádná dopravní omezení v dané oblasti. Celá akce by měla být dokončena v půlce roku 2021,“ říká místostarosta Miroslav Knotek.

Štítky:
tisková zpráva