Zásady bytové politiky se mění
15. července 2020

Lukáš Herold: Zásady bytové politiky se mění

(Pětka ) Zastupitelé páté městské části na svém červnovém zasedání odsouhlasili nové zásady bytové politiky radnice. Obsahují pravidla pro pronájem bytů ze sociálních důvodů, pro seniory a pro preferované profese. Nově také přicházejí s možností pronájmu bytů nestátním organizacím.

Tento krok je v souladu s programovým prohlášením Rady MČ Praha 5. Podle něho se bytová politika zaměřuje na transparentní a zodpovědný systém pronájmu bytů, podporu projektů pro zajištění bydlení osob v tíživé sociální situaci, pronájem bytů pro preferované profese, kontrolu řádného užívání bytů a opravy bytového fondu se zaměřením na snížení nákladů na bydlení.

„Současná bytová situace nejen v Praze 5 není jednoduchá, atraktivita města nejen pro turisty a nižší výstavba nových bytů, než by bylo třeba, vedou k poměrně vysokému nárůstu nájemného a služeb s ním souvisejících a bydlení se stává nedostupným pro obyvatele s nižšími příjmy,“ konstatoval místostarosta Lukáš Herold (ODS), který má bytovou problematiku v gesci. Zásady bytové politiky upravují postupy při pronájmu bytů, přechodu nájmu bytů, podnájmu, poskytování slev z nájemného a dalších činnostech v této oblasti.

A co se v těchto zásadách změnilo?

Došlo k ustanovení rozdílných sazeb nájemného u bytů takzvaného sociálního určení (byty ze sociálních důvodů a pro seniory) a ostatních pronájmů, kdy jsou uvedené byty pronajímány za nižší sazbu nájemného. U bytů pronajímaných ze sociálních důvodů MČ Praha 5 reflektuje na permanentně se zvyšující nájemné v bytech soukromých majitelů, které dostává stále více obyvatel do tíživé finanční situace, a nově umožňuje zařazení žádostí o pronájem bytu ze sociálních důvodů i žadatelům, kteří v době podání žádosti disponují uzavřenou nájemní smlouvou. Zároveň u této kategorie žádostí nově zavádí finanční omezení, a to tak, že nyní může být zařazena žádost žadatele, u něhož výše příjmů jeho domácnosti (společně posuzovaných osob) po odečtení aktuálně platného normativu na bydlení nepřekročí výši 2,5násobku životního minima.

Radnice chce zároveň i nadále podporovat pracovníky takzvaných preferovaných profesí, kteří je vykonávají na území Prahy 5, a podobně jako u výše uvedené kategorie bytů ze sociálních důvodů proto upouští od podmínky absence uzavřené nájemní smlouvy v době podání žádosti. Zároveň také rozšiřuje seznam vyjmenovaných preferovaných profesí o příslušníky Hasičského záchranného sboru a pracovníky v sociálních službách.

MČ Praha 5 vychází vstříc nájemcům z řad seniorů a zavádí nový způsob prodlužování nájemních smluv u bytů pro starší občany, kdy bude nově využívat možnosti dané občanským zákoníkem a uplatňovat v případě bezproblémového nájemního vztahu takzvanou automatickou prolongaci doby nájemního vztahu. Nájemci bytů pro seniory tak již nebudou muset podávat žádosti o prodloužení nájmu před skončením doby nájmu.

Lukáš Herold

Lukáš Herold

místostarosta MČ Praha 5
místopředseda OS ODS Praha 5

Více o autorovi