Praha 5 může získat nový koncertní sál a obřadní síň v jednom
6. ledna 2020

Lukáš Herold: Praha 5 může získat nový koncertní sál a obřadní síň v jednom

(Pravá 5 ) Trápení s hledáním vhodných reprezentativních prostorů pro větší kulturní akce je snad u konce!

Dosud jsme museli pro události typu reprezentační ples nebo Talent Prahy 5 pronajímat sály v Národním domě na Smíchově, jelikož Švandovo divadlo (kde pořádáme menší akce) takovéto eventy nepojme. Taková řešení nejsou rozhodně ideální ani dlouhodobě finančně efektivní. Proto jsme přišli se záměrem vybudovat v Praze 5 kulturní objekt MČ Praha 5, který by fungoval nejen pro velké společenské akce, ale převzal by i úlohu obřadní síně. Hledali jsme pozemek ve vlastnictví města, který by splňoval prostorové, dopravní i reprezentační podmínky pro takovou stavbu. Východní část parku Sacre Coeur se ukázala jako nejlepší volba! Samozřejmě jsme museli velmi detailně také zvážit financování. Rozhodli jsme se, že požádáme Magistrát hlavního města Prahy, zda se nechce společně s naší městskou částí spolupodílet na financování stavby. Od samého počátku jsme měli vizi moderní, nadčasové budovy, která by splňovala technické parametry 21. století a byla architektonickou chloubou Prahy 5. Za poslední tři roky hlavní město promarnilo několik příležitostí ke koupi prostoru, kde by takovéto společenské akce mohly probíhat a který by splňoval nároky na špičkovou architekturu. Namátkou zmiňme například Národní dům na Smíchově nebo aktuálně bývalý klášter sv. Gabriela, jednu z významných pražských památek a bývalý řeholní dům benediktinek v Holečkově ulici na Smíchově, který Česká pošta v minulých týdnech prodala soukromému zájemci. Není ve finančních možnostech městské části samostatně vybudovat takto náročný projekt. Naopak tady se nám rodí příležitost pro hlavní město, jak se na projektu podílet a přispět tak k vybudování moderního společenského centra Prahy.

Rozhodli jsme se proto nabídnout hlavnímu městu, aby se finančně podílelo na této stavbě. Vypíšeme architektonickou soutěž, abychom mohli současný projekt obřadní síně rozšířit i o koncertní a společenský sál, který by sloužil všem významných pražským akcím, a který si bezpochyby hlavní město zaslouží. „Kulturní objekt MČ Praha 5 by fungoval nejen jak obřadní síň, ale i jako velký společenský sál“ Pokud by se Magistrát hlavního města k našemu záměru nakonec nepostavil pozitivně, zůstane projekt pouze u obřadní síně. O možnostech užívání společenského sálu jsme pak připraveni jednat s Českou spořitelnou, která v rámci příprav stavby nové centrály v projektu Smíchov City už v současné době s vybudováním podobného společenského sálu počítá.

Součástí realizace tohoto projektu je pochopitelně i nutná revitalizace okolí, oprava vyhlídky a dořešení celkové koncepce parku. Pokud by naše domluva s hlavním městem dospěla ke zdárnému konci, získají tak nejen obyvatelé Prahy 5, ale všichni Pražané a návštěvníci našeho města moderní multifunkční kulturní sál nacházející se blízko centra města, a přitom v krásné klidové zóně parku.

Lukáš Herold

Lukáš Herold

místostarosta MČ Praha 5
místopředseda OS ODS Praha 5

Více o autorovi