Nebojme se investovat do majetku městské části
14. června 2019

Lukáš Herold: Nebojme se investovat do majetku městské části

(Pětka ) Realizace investičních akcí většinou přesáhne jedno volební období. Kontinuita je proto základní předpoklad úspěchu.

Jsem rád, že se nám podařilo do programového prohlášení vetknout všechny významné projekty, na kterých jsme pracovali v uplynulém období. Dále se pokračuje na vybudování domů s pečovatelskou službou v Hlubočepech a na Poštovce jako splacení dluhu, který máme vůči našim seniorům, pokračuje se v rozšíření ZŠ Drtinova o budovu bývalého Rakouského gymnázia a v dalších investicích do našich škol a školek. Připravuje se revitalizace fotbalového hřiště v Hlubočepech, velké investiční akce čekají domy městské části (tzv. domy města Košíř, budova úřadu na nám. 14. října atd.). Dál se budou rekonstruovat naše hřiště a parky.

Je třeba však připravovat nové akce. Dluh má dle mého názoru naše kultura, proto jsem nechal zadat objemovou studii na novou obřadní síň a multifunkční kulturní sál v parku Sacre Couer. V rámci kompletní rekonstrukce domu v ulici El. Peškové chci v přízemí a ve dvoře vytvořit místo pro kulturu a setkávání, věřím, že se společně se Švandovým divadlem posuneme ohledně rekonstrukce „trafačky“ na náměstí 14. října.

Máme projekty, máme dostatek finančních prostředků (na účtech městské části jsou dvě miliardy), nyní je potřeba pracovitost, odvaha jít si za svým a umět rychle rozhodnout.

Lukáš Herold

Lukáš Herold

radní MČ Praha 5
místopředseda ODS Praha 5

Více o autorovi