Bertramka získala status národní kulturní památky
22. března 2019

Lukáš Herold: Bertramka získala status národní kulturní památky

(Pětka ) Česká vláda prohlásila pražskou Bertramku za národní kulturní památku (NKP). Její nový status by měl pomoci s financováním oprav objektu. Stalo se tak v den 263. narozenin skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, s jehož jménem je klasicistní vila z 18. století spojená. Objekt nyní patří Mozartově obci.

K rozhodnutí vlády o zařazení Bertramky na seznam NKP radní Prahy 5 Lukáš Herold uvedl: Jsme nesmírně rádi, že vláda akceptovala můj návrh, resp. návrh městské části na prohlášení vily Bertramky za národní kulturní památku. Je to první národní kulturní památka na území Prahy 5. Jsme přesvědčeni, že genius loci této tohoto místa, místa pobytů Wolfganga Amadea Mozarta je naprosto jedinečné. Zároveň oceňujeme osobní angažovanost ministra kultury Antonína Staňka, který vyslyšel naší prosbu, aby se s žádostí, která byla na ministerstvu kultury od roku 2017 začalo opravdu něco dělat. Je symbolické, že se tak děje den po 263. výročí od narození Mozarta.”

Radní Herold vidí budoucí participaci páté městské části ve dvou pilířích. „Jednak v deklaraci, že městská část je prostřednictvím své grantové politiky připravena Mozartovu obec finančně podpořit jak při obnově národní kulturní památky, tak při akcích pořádaných Mozartovou obcí na Bertramce. Druhý závazek radnice Prahy 5 spočívá nejen ve finanční podpoře případného vybudování stálé expozice v Bertramce,“ informoval Herold.

Nový status NKP pomůže s financováním oprav objektu. Národní kulturní památka, pakliže žádá dotační peníze na Ministerstvu kultury, tak je svým způsobem i bodově zvýhodněna. Klasicistní vila z 18. století, kterou mají lidé spojenou především s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, patří Mozartově obci. Vzhledem k opravě schodiště jsou možné jen předem dojednané návštěvy větších skupin. Změna památkového statusu by ale měla pomoci k oživení a zatraktivnění vily. V této souvislosti Lukáš Herold připomněl, že se dávném jednání s ministrem kultury došlo ke shodě, že by mělo vzniknout memorandum o spolupráci mezi Mozartovou obcí, Ministerstvem kultury ČR a městskou částí Praha 5. Oslovil jsem také hlavní město Prahu, aby se k memorandu přidalo. Jsem hluboce přesvědčen, že všechny tyto instituce jsou připraveny pomoci Mozartově obci s obnovou a rozvojem Bertramky. Ale abych nemluvil za jiné instituce, věřím, že po vyhlášení národní kulturní památkou nebude v zastupitelstvu městské části jediný hlas, který by nepodpořil Mozartovu obec v jejím snažení o obnovu Bertramky,” řekl radní.

Lukáš Herold

Lukáš Herold

radní MČ Praha 5
místopředseda ODS Praha 5

Více o autorovi