ODS Praha 5: Čtyři radní pro ODS v Praze 5
16. listopadu 2018

ODS Praha 5: Čtyři radní pro ODS v Praze 5

Výsledky komunálních voleb ukázaly sílu Občanské demokratické strany v naší městské části. Druhé místo vytvořilo vyjednávacímu týmu široký prostor pro jednání o vstupu do koalice s Piráty a ANO. Tato koalice necelý měsíc po volbách podepsala koaliční smlouvu a dohodla se na obsazení rady i jednotlivých výborů a komisí. Zástupci ODS vyjednali v devítičlenné radě čtyři místa. Pro Mgr. Renátu Zajíčkovou pozici 1. zástupce starosty, pro Bc. Lukáše Herolda, Mgr. Zdeňka Doležala a Ing. Jana Panenku pozice radních.

Na ustavujícím zastupitelstvu 13. listopadu byly všechny návrhy potvrzeny včetně jednotlivých kompetencí:

Mgr. Renáta Zajíčková -  školství, občansko-správní agenda

Bc. Lukáš Herold – kultura, část majetku

Mgr. Zdeněk Doležal – územní rozvoj

Ing. Jan Panenka – doprava

Vladan Brenčič – předseda komise IT, předseda redakční rady

Ing. Martin Frélich – předseda komise pro podporu podnikání a zahraničních vztahů

JUDr. Jakub Blažek – předseda komise legislativní a právní, předseda Výboru životního prostředí

MUDr. Michal Bednář – místopředseda komise kulturní a obnovy památek

Kateřina Poláková – místopředseda komise bytové

Z dosavadních koaličních jednání představitelů politických stran jednoznačně vyplývají snaha o korektní, partnerské a konstruktivní jednání, shoda v názorech a postojích k jednotlivým tématům a opravdový zájem o zlepšení života obyvatel Prahy 5.

Ambice všech devíti zastupitelů jsou v této koalici velmi vysoké. Je naším zájmem aktivně ovlivňovat rozvoj naší městské části, a tak naplňovat náš politický program.