Smíchovská náplavka si zaslouží víc
24. září 2018

Lukáš Herold: Smíchovská náplavka si zaslouží víc

(Pravá 5 ) Jedna z nejkrásnějších míst ve městech jsou náplavky, promenády podél řek. Ta naše, smíchovská, je však zanedbaná a špatně dostupná. Na jedné straně končí ještě před železničním mostem, na straně druhé je oddělena tříproudovým Hořejším nábřežím. Proto jsme oslovili architekty, aby se zamysleli nad možným napojením náplavky na centrum Smíchova. Neříkáme, že přesně takto to má být, chceme, aby se o smíchovské náplavce mluvilo, dotvářela se a stala se opravdovou promenádou. Stejně tak věříme, že náplavka bude protažena až za železniční most a prostřednictvím tolik potřebné lávky na Císařskou louku zatraktivní a zpřístupní i tuto úžasnou část Prahy 5.

Jak okomentovali svůj návrh architekti?

Návrh reaguje na nevyužitý potenciál smíchovské náplavky. Současný stav v místě Nábřežní ulice je zoufalý. Náplavka má kvůli tříproudové dopravní tepně komplikovaný přístup a je minimálně propojena s architektonicky cenným Janáčkovým nábřežím. Předložený návrh je tedy reakcí na neudržitelný stav tohoto území. Nově vytvořená hrana kamenné stěny dotváří tradiční charakter náplavky a otevírá možnost k umístění veřejné vybavenosti a toalet. K propojení oživené náplavky s Janáčkovým nábřežím slouží lávka, která svým tvarem soudobě reflektuje pražské obloukové mosty. Lávka bezbarié­rově propojí náplavku s Pecháčkovou ulicí, v širším kontextu také s významným náměstím 14. října. Nejedná se však o pouhou komunikační spojnici; pěším nabídne nové výhledy na architektonické dominanty – Pražský hrad či Vyšehrad. Na konci se lávka zvedá nad řeku a ve svém strmém nástupu je nečekaně ukončena – otevírá výhled na protější Rašínovo nábřeží a panorama Nového Města a Vinohrad. Vzájemná poloha nábřeží a lávky z ní vytváří vstupní bránu smíchovské náplavky.

ODS chce, aby se radnice podílela na dotváření veřejného prostoru

Krom dobudování náplavky budeme usilovat o celistvost náměstí 14. října, které je v tuto chvíli nešťastně přetnuto parkovištěm. Chceme v ulicích vytvářet odpočinkové zóny se stromy a lavičkami, chceme nové fontány a pítka. Samostatnou kapitolou jsou pak náměstí. Zcela novou podobu by mělo získat Košířské náměstí, dotvořit se musí Trnkovo či Chaplinovo náměstí na Barrandově.

Lukáš Herold

Lukáš Herold

místostarosta MČ Praha 5
místopředseda ODS Praha 5
kandidát ODS číslo 2 do ZMČ Praha 5

Více o autorovi