Jak v Praze v budoucnu přežít vedra?
10. srpna 2018

Lukáš Herold: Jak v Praze v budoucnu přežít vedra?

(nasepraha5.cz ) Poslední roky přibývá dramaticky tropických dnů. Dnů, které se stěží dají přečkat někde u vody, natož v rozpálené Praze. Jak v takových vedrech mohou komunální politici zajistit svým obyvatelům co největší komfort, na to se Naše Praha 5 zeptala Lukáše Herolda (ODS), místostarosta MČ Praha 5 a dvojky na kandidátce ODS pro říjnové komunální volby.

Hodně lidí v parnech vyhledává chladivý stín. Neměla by proto Praha 5 vytipovat další vhodná místa k vysázení stromů?

Samozřejmě měla. Místo příšerných betonových květníků je třeba se vrátit k hledání dalších míst, kde by mohly být přímo do chodníků zasázeny stromy. Mnohdy jde o dost komplikované a drahé řešení, neboť je třeba přeložit v zemi uložené inženýrské sítě, přesto se dle mého soudu vyplatí. V rámci programu regenerace památkových zón jsme některá taková zákoutí se stromem a lavičkou vytipovali a nyní se chystá projektová dokumentace. Stromy je však třeba doplnit i do dalších částí naší městské části, než je jenom centrální Smíchov – Radlicemi počínaje a některými částmi Barrandova konče. 

S vedry je samozřejmě spojena žízeň nebo pouhá potřeba ochladit se vodou. Jak je na tom pátá městská část co se týče fontán a pítek? 

Největší fontána v Praze 5 je na náměstí Kinských. V letních měsících je vidět, jak živo kolem tohoto monumentu je. Stejné je to na Barrandově na Tilleho náměstí. Takových míst je v Praze 5 a řekl bych v celé Praze stále málo. Městská část by společně s architekty měla hledat další místa pro fontány a vodní prvky. Neměly by například chybět při obnově Košířského náměstí, v parčíku před ZŠ Radlická či v Hlubočepech. Jinou otázkou jsou jednoduchá designová pítka. Těch by městská část v příštím období měla vybudovat několik desítek. Výrazně více by se také měly v horkých dnech kropit ulice. Prašnost v okolí Anděla (Lidická, Štefánikova, Nádražní, Stroupežnického), ale i jinde je v parných dnech opravdu neúnosná. 

V poslední době jsou populární biotopová koupaliště. Jak to vypadá s projektem biotopu motolské rybníky? 

Motolské rybníky mají velký potenciál rozvoje. Budeme proto usilovat o vytvoření biotopu motolské rybníky, jehož součástí bude rozšíření současného koupaliště, čištění vody přírodní cestou pomocí čisticích rostlin a parková úprava okolí rybníků. O tom, že biotop opravdu funguje, se můžete přesvědčit v Radotíně. S kolegy z této městské části, starostou Karlem Hanzlíkem a místostarostou Miroslavem Knotkem, jsme na toto téma mnohokrát debatovali a věřím, že jejich zkušenosti nám pomohou tento biotop vybudovat a bude funkční. Mohl by se stát centrem letního oddechu pro všechny obyvatele Prahy 5. 

Veřejnost také trápí naprostý nedostatek veřejných záchodů… 

Je jasné, že ve vedrech je třeba hodně pít, starat se o pitný režim. Kam si však odskočit už nikdo neradí. Veřejných toalet je v Praze 5 opravdu žalostně málo. V cizině občas řeší nedostatek WC tak, že vybrané restaurace tuto službu nabízejí za snížené poplatky do městské kasy. Jsem přesvědčen, že kombinace výstavby veřejných záchodů a právě snížení poplatku za předzahrádku by mohlo problém rychle vyřešit. 
 

Lukáš Herold

Lukáš Herold

místostarosta MČ Praha 5
místopředseda ODS Praha 5

Více o autorovi