Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miroslav Štěpán

předseda místního sdružení

Lukáš Kresta

místopředseda místního sdružení

Vladimíra Sklenovská

místopředsedkyně místního sdružení

Věra Kovaříková

pokladnice místního sdružení

Jan Krkoška

člen místní rady

Jaromír Šitavanc

člen místní rady

Boris Šlosar

člen místní rady

Pavla Štěpánová

členka místní rady

Ondřej Petr Zelenka

člen místní rady