Ing. Ludmila Červínová

členka regionální rozhodčí komise
místopředsedkyně místního sdružení