31. ledna 2019

Interpelace na premiéra ve věci brexitu

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslankyně Veroniky Vrecionové na premiéra Andreje Babiše ve věci brexitu.

Veronika Vrecionová:
Vážený pane premiére, minulý týden jsme zde projednávali zákon, který řeší některé aspekty brexitu. Vy jste zde bohužel nebyl přítomen, nebyl zde ani ministr zahraničních věcí, všechny otázky směřovaly k ministru vnitra. Obracím se nyní proto na vás s interpelací, protože odchod Velké Británie považuji za jednu z nejdůležitějších zahraničněpolitických otázek současnosti, který bude mít dopady na občany České republiky.
 
Britský parlament minulý týden odmítl dohodu o brexitu a před několika dny se vyslovil, že chce upravit ustanovení týkající se takzvané irské pojistky. Chce dodatečné záruky. Z mého pohledu je to požadavek zcela oprávněný. Představitelé Evropské unie se ale vyjádřili, že žádné další vyjednávání nebude. Já to považuji za chybu, protože na divokém brexitu neprodělá pouze Británie, ale celá Evropská unie včetně České republiky.
 
Proto se vás ptám jako premiéra, který neustále vykládá, se kterými státníky se přátelí, na koho má telefon, s kým si tyká, jestli jste vyzval Donalda Tuska nebo Jean-Clauda Junckera, aby zasedli k jednacímu stolu a s Velkou Británií znovu jednali. Jestli jste tuto pozici koordinoval i s ostatními členskými zeměmi Evropské unie, případně s V4. Neptám se kvůli Velké Británii, ale kvůli České republice, našim občanům a našim firmám. A vy jako premiér byste měl přednostně hájit zájmy občanů České republiky. Děkuji vám za odpověď.
 
Předseda vlády ČR Andrej Babiš:
Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, Česká republika se s ohledem na dosavadní vývoj ve Velké Británii připravuje na takzvaný tvrdý brexit, který by měl nastat dne 30. března 2019. Za tímto účelem byl vládou předložen návrh zákona, který upravuje vybrané otázky spojené s vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Jak víte, my jsme jako vláda o tom jednali opakovaně. Výsledkem byl návrh tohoto zákona, který byl i předjednán se všemi parlamentními stranami a hnutími. Tento zákon byl v podobě sněmovního tisku číslo 368 schválen Poslaneckou sněmovnou minulý týden a nyní je třeba, aby jej schválil Senát a podepsal prezident republiky.
 
Nadále není jasné, jaký je plán Spojeného království. Britská premiérka tento týden představila takzvaný plán B, s nímž se teď obrací na představitele Evropské unie. Česká republika podporuje celounijní přístup a nadále se domnívá, že nejlepším řešením je uzavření dohody tak, jak byla projednávána dva a půl roku.
 
Možných variant je samozřejmě ve hře několik. Česká vláda se snaží svým návrhem ochránit zájmy českých občanů, kteří ve Spojeném království pobývají, pracují a studují. Za tímto účelem jsme navrhli právní úpravu, která po brexitu občanů Spojeného království ke dni brexitu legálně pobývají na území České republiky (?) zachovává nadále stejné postavení, jako mají ostatní občané Evropské unie. Právní úprava je koncipována jako dočasná a předpokládá reciproční kroky na britské straně. Představitelé britské vlády garantovali, že vůči občanům Evropské unie, to znamená i českým občanům, kteří ke dni brexitu v Británii již pobývají, zachová stejný přístup. Žádný z dosavadních kroků britské vlády nenasvědčuje, že by tomu tak být nemělo.
 
Vládou připravený návrh zákona upravuje zejména pobyt občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na území České republiky, přístup na trh práce a podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti, výplatu některých dávek státní sociální podpory a příspěvky na péči, uznávání odborné kvalifikace, poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání zahraniční vysokou školou se sídlem ve Spojeném království, případně zřízenou nebo založenou podle práva Spojeného království, nakládání s léčivými přípravky vyrobenými nebo propuštěnými ve Spojeném království. Výčet zcela jistě není úplný, ale vláda se snaží minimalizovat aspoň některé negativní důsledky brexitu. Situaci vláda nadále bedlivě sleduje. Jsme připraveni reagovat na vývoj, který nastane. Já osobně jsem v kontaktu s naším velvyslancem i s velvyslancem v Bruselu.
 
To poslední z úterního večera, to znamená ze včera, je, že premiérka Mayová se hodlá vypravit do Bruselu, aby jednala o backstopu, takzvané irské pojistce, a jejím nahrazení alternativními řešeními. Včera v parlamentních interpelacích znovu potvrdila, že mezi ně počítá časové omezení pojistky či možnost jednostranného britského vypovězení. Vše už tu bylo a bylo odmítnuto jak EU, tak Irskem. Hodně se diskutuje i v parlamentu o takzvaném technologickém řešení, to znamená jakési radary na zboží, které dnes zpochybnil ministr průmyslu Clark, že takové technologie zatím neexistují.
 
Reformuje se politický vyjednávací tým. V jeho čele má stanout D. Livington, to je de facto zástupce premiérky Mayové. Já jsem s ním jednal, když jsem byl na návštěvě v Londýně. Součástí má být také generální prokurátor Cox, aby ohlídal právní stránku věci. Ministr zahraničních věcí Hunt dnes připustil možnost požádat o prodloužení vyjednávací lhůty podle článku 50 v případě, že bude dosažena dohoda, aby mohl parlament projednat a schválit příslušnou legislativu. Včera poprvé v celém procesu došlo také ke schůzce premiérky Mayové se šéfem opozice Corbynem, aby zohlednili zájmy pracujících.
 
Druhý schvalovaný pozměňovací návrh poslankyně Spelmann z úterního večera hovoří o posunutí jednání v případě, že koncem února nebude deal, v podstatě vyloučení no-dealu.
 
Veronika Vrecionová:
Pane premiére, nevím, jestli jste mě poslouchal. Můj dotaz zněl, s kým jednáte v Evropské unii a na koho tlačíte, aby jednal s Británií o tom, o čem rozhodl britský parlament, protože v případě, že Evropská unie s Británií nezasedne k jednomu stolu a nebude dále jednat, tak skutečně hrozí tvrdý brexit. To, o čem jste mluvil, co jsme projednávali minulý týden, upravuje postavení britských občanů u nás, ne našich občanů v Británii.
 
Tak se ptám, co děláte vy, co dělá česká vláda v zájmu českých občanů v případě tvrdého brexitu, zaprvé. A zadruhé, s kým jednáte, abychom předešli tvrdému brexitu.
 
Předseda vlády ČR Andrej Babiš:
Paní poslankyně, já jsem vaši řeč velice dobře poslouchal a nechci ji ani komentovat. A je mi velice líto, že nejste schopna ani pochopit to, že Evropská unie se domluvila, že v rámci celého období vyjednávání dva a půl, nebo tři roky máme jednotné stanovisko. A vyjednává Michel Barnier. Můžete si to přečíst všude v novinách. A samozřejmě pokud to nastane, tak já jsem vyjednával s paní premiérkou. Byl jsem v Londýně, a není to na stole. Evropská unie stále neví, co chce Velká Británie. Takže není důvod, aby Česká republika jednala samostatně. My držíme dohody, jaké byly domluvené v rámci Evropské unie, a určitě, pokud by to nastalo, tak bude speciální Evropská rada, ale stále se ptáme, co Velká Británie chce, a stále to nevíme.
Veronika Vrecionová

poslankyně PČR
expertka pro zemědělství a venkov