Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Martin Sedeke

předseda místního sdružení

Ondřej Zvonár

místopředseda místního sdružení

Klára Urbanová

pokladnice místního sdružení

Branko Doleček

člen místní rady

Daniel Střelec

člen místní rady