Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Bauer

předseda místního sdružení

František Bican

místopředseda místního sdružení

Petr Koritenský

místopředseda místního sdružení

Alexandr Zikmund

místopředseda místního sdružení

Jiří Vejvoda

pokladník místního sdružení

Ladislav Přívozník

člen místní rady

Vojtěch Toman

člen místní rady