Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jaroslav Míth

předseda místního sdružení

Pavel Fikar

místopředseda místního sdružení

Zdeněk Hovorka

pokladník místního sdružení

Jozef Horal

člen místní rady

Michal Kozlíček

člen místní rady

Zdeněk Kříž

člen místní rady

Jiří Muk

člen místní rady

Dušan Pavlíček

člen místní rady

Jiří Šanda

člen místní rady