Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jaroslav Míth

předseda místního sdružení

Petr Fifka

místopředseda místního sdružení

Zdeněk Hovorka

pokladník místního sdružení

Aleš Borkovec

člen místní rady

Pavel Fikar

člen místní rady

Jozef Horal

člen místní rady

Dušan Pavlíček

člen místní rady