Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Ondřej Matěj Hrubeš

předseda místního sdružení

Josef Strach

místopředseda místního sdružení

Adéla Hrubešová

pokladnice místního sdružení

Margita Obradovičová

členka místní rady

Jaromír Prouza

člen místní rady