Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Martin Douša

předseda místního sdružení

Josef Strach

místopředseda místního sdružení

Ondřej Matěj Hrubeš

pokladník místního sdružení

Kateřina Bartošová

členka místní rady

Jiří Rajniš

člen místní rady