23. srpna 2018

Digitalizace zápisů a stavba škol Obchvat Kulaťáku v nedohlednu

Prožila jsem na Šestce většinu života. I já jsem si vystála několik dlouhých front před přijetím dcery do mateřské školy a nyní prožívám radosti i starosti rodiče školáka. Jsem proto jedním z rodičů, pro které je důležité, aby Praha 6 vnímala školství jako jednu ze svých největších priorit.

I já jsem řešila otázku: „Jak dostat dítě do mateřské školy?“ Pokud má být Praha 6 i nadále výjimečná ve vztahu ke svým nejmladším občanům, nesmí už rodiče zažívat běhání od jedné školky ke druhé, nedůstojné stání ve frontách a dlouhé období nejistoty, zda se jejich dítě do školky dostalo či nikoli. Zejména maminky pak řeší zásadní problém s následným návratem do práce, zaměstnavatel je žádá o sdělení termínu nástupu, a ony neví, zda bude o jejich dítě postaráno. Zavedení elektronických zápisů do mateřských škol je pro nás absolutní prioritou. Když se již děti přehoupnou do školních let, řeší rodiče další starost: „Jak dostat dítě do školy, která je v blízkosti mého bydliště?“ V Praze 6 již dnes nastává situace, že se o umístění dětí v základních školách losuje. To rozhodně není nic, v čem bychom chtěli pokračovat. Proto plánujeme postavit na Hanspaulce další základní školu v ulici Neherovská, vrátíme do hry i projekt mateřské a základní školy Na Kocínce a budeme pracovat na rozumném rozšíření kapacit stávajících škol a školek. Budeme také pracovat na tom, abychom v našich školách udrželi kvalitní pedagogy a získali nové posily zejména pro první stupeň. Společenské uznání a úcta k tomuto povolání by měly být samozřejmostí. Pokud již máte štěstí a vaše dítě se dostalo do vybrané základní školy, nastává v životě rodiče další fáze: „Jak zajistit, aby dítě dostalo kvalitní vzdělání?“ Chceme, aby kvalitní jazykové vzdělání bylo opět výsadou dětí ze Šestky, aby to nejlepší vzdělání, které v Praze mohou školáci získat, bylo právě u nás. V našich školách se naučí perfektně anglicky tak, že jim jejich vrstevníci na gymnáziích a vysokých školách budou závidět, podpoříme, aby každé dítě dosáhlo minimálně úrovně angličtiny jako gymnazisté. Podpoříme i vznik a obnovu moderně vybavených specializovaných učeben chemie, fyziky a IT. A co je pro nás rodiče ještě důležitější, než vzdělání, je otázka: „Jak udržet mé dítě zdravé?“ Málokdo si uvědomuje, že častá nemocnost školních a předškolních dětí může být způsobena nejen velkým kolektivem, ale i kvalitou ovzduší ve třídách. Moderní trendy nás přivedly k zateplování budov a tím k šetření energií. Avšak následkem je často velmi nekvalitní vzduch v místnostech, zvýšená koncentrace CO2 a dalších škodlivin zhoršuje pozornost a nemocnost dětí. Ani časté větrání tento problém neřeší. Proto využijeme nejmodernější technologie a budeme vzduch ve třídách řízeně větrat a účinně filtrovat pomocí rekuperačních jednotek. Tím, že snížíme obsah škodlivin v ovzduší, podpoříme zdraví a výkony našich dětí i učitelů. Plánujeme i zlepšení osvětlení ve třídách, což je při dnešním rozšíření očních vad dětí rovněž podstatnou a dlouho neřešenou otázkou. Škola má být především místem, které dětem poskytne kvalitní vzdělání, a proto nepřipustíme ovlivňování výuky politickými ani ideologickými vlivy. Mimoškolní činnosti jsou rovněž důležitou součástí života školáka, proto plánujeme umožnit sportovním klubům pracovat s dětmi přímo na školních sportovištích, další bolestí nás rodičů je totiž řešení otázky, jak děti dopravit na odpolední kroužky a zároveň zvládnout pracovní povinnosti. Těšíme se, že Šestka bude opět místem, kde bude kvalitní vzdělávání prioritou, a na prvním místě.