Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Podhráský

předseda místního sdružení

Jindřich Štěrba

místopředseda místního sdružení

Filip Hron

člen místní rady

Ladislav Med

člen místní rady

Petr Razima

člen místní rady

Aleš Trpák

člen místní rady

Igor Vrubel

člen místní rady