Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Milan Drahoš

předseda místního sdružení

Jiří Petružálek

místopředseda místního sdružení

Jaroslava Horáková

pokladnice místního sdružení

Jan Matějek

člen místní rady

Jan Mazuch

člen místní rady

Ondřej Nosek

člen místní rady

David Novák

člen místní rady

Radim Petružálek

člen místní rady

David Svoboda

člen místní rady

Pavel Svoboda

člen místní rady

Radek Tengl

člen místní rady