Milan Drahoš, předseda místního sdružení

ODS sídlo