Ing. Lic. Jaroslav Kňava

místopředseda místního sdružení
místopředseda regionální kontrolní a revizní komise

Češkova 22
530 02  Pardubice