Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Alexandr Krejčíř

předseda místního sdružení

Jaroslav Kňava

místopředseda místního sdružení

Matěj Slanař

místopředseda místního sdružení

Jakub Novák

pokladník místního sdružení

Ludmila Cremaová

členka místní rady

Jiří Janoš

člen místní rady

Karel Kočí

člen místní rady

Jaroslav Sochor

člen místní rady

Tomáš Svatý

člen místní rady

Martina Tomanová

členka místní rady

Vladimír Vojtěch

člen místní rady