1 2 3 4 1 2 3 4 31 33 34 133 137 153 36 135 161 136 137 160 158 159 138 151 152 153 154 131 132 133 155 156 157 134 121 122 128 123 124 125 126 127 111 171 172 173 174 196 203 204 185 186 Místní rada – ODS – Občanská demokratická strana

Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Alexandr Krejčíř

předseda místního sdružení

Jaroslav Kňava

místopředseda místního sdružení

Matěj Slanař

místopředseda místního sdružení

Jakub Novák

pokladník místního sdružení

Ludmila Cremaová

členka místní rady

Jiří Janoš

člen místní rady

Karel Kočí

člen místní rady

Jaroslav Sochor

člen místní rady

Tomáš Svatý

člen místní rady

Martina Tomanová

členka místní rady

Vladimír Vojtěch

člen místní rady