Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Helena Daníčková

předsedkyně místního sdružení

Daniel Masaryk

místopředseda místního sdružení

Jiří Zakopal

místopředseda místního sdružení

Tomáš Karhan

pokladník místního sdružení

Lubomír Dudík

člen místní rady