Ing. arch. Milena Vitoulová

Povolání: architektka
*1941

Politická příslušnost: ODS