Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Marek Veselý

předseda místního sdružení

Dominik Janků

místopředseda místního sdružení

Jan Zelinka

místopředseda místního sdružení

Lucie Klapetková

pokladnice místního sdružení

Daniel Benna

člen místní rady

Tadeáš Brída

člen místní rady

Adam Poštolka

člen místní rady

Jan Stanjura

člen místní rady

Petr Vícha

člen místní rady