Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Marek Veselý

předseda místního sdružení

Dominik Janků

místopředseda místního sdružení

Jiří Ryba

místopředseda místního sdružení

Daniel Benna

pokladník místního sdružení

Tadeáš Brída

člen místní rady

Lucie Klapetková

členka místní rady

Jan Stanjura

člen místní rady

Marián Staňo

člen místní rady

Jan Zelinka

člen místní rady