Ing. arch. Jan Zelinka

člen místní rady
zastupitel statutárního města
člen regionální rozhodčí komise