Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

David Trllo

předseda místního sdružení

Michael Brázda

místopředseda místního sdružení

Petr Punčochář

místopředseda místního sdružení

Jiří Proch

člen místní rady

Tomáš Ulrich

člen místní rady