Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

David Trllo

předseda místního sdružení

Petr Punčochář

místopředseda místního sdružení

Michael Brázda

člen místní rady

Luděk Kocman

člen místní rady

Jiří Proch

člen místní rady

Tomáš Ulrich

člen místní rady