Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Václav Dobrozemský

předseda místního sdružení

Daniel Chrustawczuk

místopředseda místního sdružení

Dan Šmajstrla

pokladník místního sdružení

Dalibor Kocůrek

člen místní rady

René Lossmann

člen místní rady

Tomáš Vindiš

člen místní rady

Petr Wessely

člen místní rady