JUDr. Václav Dobrozemský

krajský zastupitel
místostarosta města
člen regionální rady
1. místopředseda oblastního sdružení

Životopis

Narodil jsem se v roce 1988 v Novém Jičíně, kde doposud žiji. Jsem svobodný. Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2013 - 2018 jsem pracoval na Městském úřadě Fulnek jako právník města, následně jsem stejnou pozici zastával na Městském úřadě Studénka. Po komunálních volbách v roce 2018 jsem byl zvolen do funkce 1. místostarosty města Nový Jičín, kde mám na starost oblast správy majetku, bytového a nebytového fondu, rozvoje, investic a financí. 

Nadále se věnuji právnímu poradenství pro občanskou poradnu provozovanou Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., ale také pro další spolky a neziskové organizace v regionu. 

Členem ODS jsem od roku 2009, aktuálně jsem předsedou rady místního sdružení Nový Jičín a místopředsedou oblastní rady OS Nový Jičín. Zájem o veřejné dění mě přiměl kandidovat v komunálních volbách a od roku 2014 působím v zastupitelstvu města Nový Jičín.

Mimo pracovní život je mým největším zájmem a koníčkem skauting. Od mládí jsem členem Junáka - největší organizace pracující s dětmi a mládeží v České republice. Působím jako vedoucí skautského střediska Pagoda Nový Jičín a předseda krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje. V rámci spolku Junák - český skaut, z. s., také přednáším na vzdělávacích akcích. Podílel jsem se na realizaci mnoha akcí a projektů, včetně akcí celostátních. Odborně se zaměřuji na problematiku nevýdělečných organizací, spolkového práva a souvisejících oblastí, ale také na oblast samosprávy a komunálního práva. Jsem spoluautorem dvou publikací na toto téma, pravidelně publikuji v časopise UNES - účetnictví neziskového sektoru. 

V rámci zastupitelstva kraje bych chtěl zúročit své dlouholeté zkušenosti a znalosti jak z veřejné správy, tak z neziskového sektoru. Právě zkušenost z obou těchto oblastí je dle mého názoru výhodou. Znám problémy neziskového sektoru. Nevýdělečné organizace plní významnou úlohu a zajišťují či provozují mnoho aktivit a služeb, které v dostatečné míře stát či kraje nezajišťují. Plní také roli hybatele veřejného mínění a iniciátora celospolečenských změn. Proto se budu snažit v rámci zastupitelstva kraje zajistit příznivé podmínky pro fungování neziskového sektoru v Moravskoslezském kraji. Z mého aktuálního působení jsou mi známy problémy, které trápí obce v kraji. I v té oblasti bych chtěl v krajském zastupitelstvu prosazovat taková opatření, která budou reagovat na potřeby obcí a měst a přinesou lepší život obyvatel v kraji.