JUDr. Václav Dobrozemský

místostarosta města
místopředseda oblastního sdružení

Životopis

Narodil jsem se v roce 1988 v Novém Jičíně, kde doposud žiji. Jsem svobodný. Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2013 - 2018 jsem pracoval na Městském úřadě Fulnek jako právník města, od roku 2018 stejnou pozici zastávám na Městském úřadě Studénka. Právní poradenství poskytuji občanské poradně provozované Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., ale také dalším spolkům a neziskovým organizacím. 

Členem ODS jsem od roku 2009, aktuálně jsem členem rady místního sdružení Nový Jičín a místopředsedou oblastní rady OS Nový Jičín. Zájem o veřejné dění mě přiměl kandidovat v komunálních volbách a od roku 2014 působím v zastupitelstvu města Nový Jičín.

Mimo pracovní život je mým největším zájmem a koníčkem skauting. Od mládí jsem členem Junáka - největší organizace pracující s dětmi a mládeží v České republice. Působím jako vedoucí skautského střediska Pagoda Nový Jičín a předseda krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje. V rámci spolku Junák - český skaut, z. s., také přednáším na vzdělávacích akcích. Podílel jsem se na realizaci mnoha akcí a projektů, včetně akcí celostátních. Odborně se zaměřuji na problematiku nevýdělečných organizací, spolkového práva a souvisejících oblastí. Jsem spoluautorem dvou publikací na toto téma, pravidelně publikuji v časopise UNES (Účetníctví neziskového sektoru). 

V rámci zastupitelstva kraje bych chtěl zúročit své dlouholeté zkušenosti a znalosti jak z veřejné správy, tak z neziskového sektoru. Právě zkušenost z obou těchto oblastí je dle mého názoru výhodou. Znám problémy neziskového sektoru. Nevýdělečné organizace plní významnou úlohu a zajišťují či provozují mnoho aktivit a služeb, které v dostatečné míře stát či kraje nezajišťují. Plní také roli hybatele veřejného mínění a iniciátora celospolečenských změn. Proto se budu snažit v rámci zastupitelstva kraje zajistit příznivé podmínky pro fungování neziskového sektoru v Moravskoslezském kraji.