Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Michal Valenta

předseda místního sdružení

Josef Ludvíček

místopředseda místního sdružení

Tomáš Heres

pokladník místního sdružení

Richard Bureš

člen místní rady

Tomáš Ouška

člen místní rady