Ing. Tomáš Heres

zastupitel městské části
předseda regionální kontrolní a revizní komise