14. září 2022

Volební program 2022 až 2026

Vážení spoluobčané v Novém Městě nad Metují, Krčíně, Vrchovinách a Spech. Představujeme vám volební pro roky 2022 až 2026. Děkujeme za podporu.

STRATEGICKÉ (DLOUHODOBÉ) CÍLE

Velká témata není třeba vymýšlet. Stačí respektovat přání občanů, projevená ve třech dotazníkových šetřeních,uskutečněných v období mezi lety 2006-2021. A to my budeme. Začneme hned tím, že budeme pracovat s Projektovými listy posledního Strategického plánu. A postupně je realizovat. Tak, jako jsme již letos z opozice zařídili opravu cesty NMnM - Peklo krajem.

 • TRANZITNÍ DOPRAVA KAMIONŮ
 • BYTY V KASÁRNÁCH DLE STUDIE
 • MODERNÍ KINO S ŠIRŠÍM VYUŽITÍM DLE PROBÍHAJÍCÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE
 • LETNÍ AREÁL METUJE = „ŘEKA TO JE ŽIVOT“
 • PODPORA INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBY
 • OBJEKT HOTELU METUJ
 • ROZVOJ INFRASTRUKTURY MĚSTA

KRÁTKODOBÉ CÍLE

Po dvanácti letech spánku bude třeba řešit řadu věcí rychle. Třeba výtluky na silnicích po městě, parkování, zanedbanou údržbu skal pod městskými hradbami či stav městských bytů. Nebo nebezpečný přístup dětí do ZŠ v Krčíně ! Také energie, vytápění vlastních nemovitostí a pronajímaných bytů a hospodaření s odpady. Zaměříme se na rychlá a efektivní řešení.

 • ZDARMA 14 DENNÍ SVOZ POPELNIC PRO OBČANY 65+ A RODINY S DĚTMI DO 18 LET S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V NMNM

(VÝPADEK PŘÍJMŮ BUDEME KOMPENZOVAT PŘESNOU EVIDENCÍ SVOZŮ A CELKOVÝM SNÍŽENÍM VÝDAJŮ)

 • ZLEPŠENÍ PRŮJEZDU NÁMĚSTÍM
 • CYKLOSTEZKA AMMANN – VRCHOVINY
 • PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ

(NAPŘ. U SOKOLOVNY: PRO SOKOLOVNU, LAM, KINO A CENTRUM)

 • ÚPRAVA NEVYHOVUJÍCÍCH ÚZEMNÍCH STUDIÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NOVÉ PŘECHODY PRO CHODCE (KŘIŽOVATKA U PAPEŽŮ, NA MALECÍ U POTRAVIN)
 • REKONSTRUKCE KAMENNÉHO MOSTU VE VRCHOVINÁCH

ZAPOJENÍ VŠECH DO ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Zapojíme do života ve městě široké skupiny lidí. Nejen ty organizované v kulturních a sportovních spolcích či dalších kroužcích a zájmových sdruženích (těmto všem děkujeme za jejich angažovanost).

Pokud se nám všem toto povede, začne naše město znovu opravdu žít...

 • NOVINKA - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET = OBČANÉ SAMI (MIMO PROCES ZM) ROZDĚLÍ KAŽDÝ ROK 0,5 MIL. KČ NA INVESTIČNÍ PROJEKT, KTERÝ SAMI NAVRHNOU
 • VEŘEJNÉ DISKUSE S OBČANY O VELKÝCH INVESTICÍCH
 • KONCERTY DĚTÍ ZE ZUŠ PRO VEŘEJNOST „CO NEJČASTĚJI“
 • ZDRAVÝ SPORT – PODPORA „WALKINGU“ VŠECH
 • VYBUDOVÁNÍ VOLNĚ PŘÍSTUPNÉHO STREET-BALL HŘIŠTĚ ZA UČILIŠTĚM DOBUDOVÁNÍ U-RAMPY TAMTÉŽ
 • DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY – NEJEN ŘÍZENÍ PŘECHODŮ U ŠKOL

KULTURA A SPORT

Je skvělé, že máme ve městě tolik aktivních lidí, kteří konají něco pro druhé a tím i pro město. Přesto je rozšířený názor, že se tu „skoro nic neděje“. To změníme jak zvýšením akcí, tak jejich lepší koordinací v průběhu roku. Třeba i ve spolupráci s okolními městy. A opět, jako řádný hospodář, se budeme starat o vlastní kulturní i sportovní objekty a v údržbě podporovat oddíly i spolky.

 • PROCESNÍ ŘÍZENÍ ROZDĚLOVÁNÍ FINANCÍ
 • ZMĚNA ROZDĚLOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA KULTURU
 • ŘEŠENÍ VZTAHŮ MĚSTA A SPOLKŮ, VLASTNÍKŮ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
 • SPORT A KULTURA PRO VŠECHNY GENERACE
 • ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ SPORTOVÁNÍ PRO NEREGISTROVANÉ

CHYTRÉ MĚSTO

Chytré město má vizi. Na vizi se shodne se svými občany a dlouhodobě na ní pracuje. Na to jsme připraveni. Chytré město také chytře řeší své problémy. Taková řešení dnes souvisí s digitalizací. Budeme se snažit maximálně využít moderních technologií tak, aby byly pomocníkem při poskytování služeb občanům na úřadě. Technologie také pomohou při řízení města, zajišťování bezpečnosti i při řešení aktuálních témat, jako je energetická (ne)závislost a hospodaření s odpady.

 • TRANSPARENTNÍ ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ NA ZM
 • OPTIMALIZACE SPOTŘEBY A NÁKUPU ENERGIÍ VŠECH ORGANIZACÍ MĚSTA, ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ NEZÁVISLOSTI
 • DIGITALIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
 • RYCHLÝ INTERNET DOSTUPNÝVŠUDE

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVÍ

Starost o naše starší spoluobčany a pomoc těm, kteří se bez podpory neobejdou, je našívelkouprioritou. Efektivněbudemevyužívatvšechnyzpůsobypéčeapomoci. Jak v terénu, aby lidé mohli být ve svém rodinném prostředí, tak ve speciálních zařízeních. Samozřejmá je i podpora aktivních lidí, dětí a mládeže.

 • ROZŠÍŘENÍ OÁZY V BUDOVĚ ”LUPUSU” (S KRAJEM JSME PŘEDJEDNALI MOŽNOST ZMĚNY OBJEKTU ZE ZDRAVOTNICKÉHO NA SOCIÁLNÍ)
 • PODPORA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
 • ŘEŠENÍ LÉKAŘSKÉ A ZUBNÍ PÉČE
 • OSVĚTA V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI A V ENERGETICKÉ OBLASTI
 • PODPORA POMOCI V CENTRU MANDL PO NÁROČNÉ "COVIDOVÉ DOBĚ“

MĚSTO JAKO ŘÁDNÝ HOSPODÁŘ

Každý řádný hospodář se pečlivě stará o své majetky. Aby je dalším generacím předal v lepším stavu, než je obdržel. O to se budeme maximálně snažit. A nejen to. Výrazně posuneme k realizaci i tzv. strategické investice. To vše bude stát peníze. Hodně peněz. Víme jak na to. Využijeme všech příležitostí, které přináší nejen evropské, státní a regionální podpory, ale i privátní zdroje. Stejně jako se nám to nyní povedlo u opravy silnice NMnM - Peklo krajem.

 • ZVÝŠENÍ OBJEMU OPRAVDOVÝCH INVESTIC

(OPRAVY CHODNÍKŮ JSOU JISTĚ NEZBYTNÉ, ALE NEJSOU TO INVESTICE)

 • VYTVOŘENÍ REÁLNÉHO PLÁNU OPRAV MAJETKU MĚSTA A JEHO DŮSLEDNÉ PLNĚNÍ VÍCE Z PŘÍJMŮ Z NÁJEMNÉHO ZPĚT DO OPRAV BYTOVÉHO FONDU
 • INVESTICE DO ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ NEZÁVISLOSTI
 • OCHRANA MAJETKU MĚSTA BEZPEČNOU POJISTNOU SMLOUVOU

VEDENÍ MĚSTA A ÚŘADU

Ve vedení města půjdeme příkladem. Jako správný lídr! Nastavíme obecně platné rozhodovací procesy a ukončíme nekoncepční rozhodování na základě sympatií či antipatií.

 • OSOBNÍ ODPOVĚDNOST ZASTUPITELŮ ZA HLASOVÁNÍ NA ZM
 • KONCEPČNOST A SYSTEMATIČNOST
 • POZITIVNÍ PRACOVNÍ ATMOSFÉRA A VSTŘÍCNOST K OBČANOVI HLEDÁNÍ CEST JAK VĚCI DĚLAT A NE DŮVODŮ PROČ JE NEDĚLAT
 • KOLEKTIVNÍ RADOST Z TOHO, CO SE PODAŘÍ
 • MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY ZA ZVLÁŠTNÍ VÝKONY ZAMĚSTNANCŮM

KRČÍN - SPY - VRCHOVINY

Krčín, Spy a Vrchoviny jsou stále trochu stranou dění ve městě. Už jen proto, že to mají dál do centra. Budeme aktivně pracovat s jejich osadními výbory a podporovat splnění přání a potřeb občanů zde žijících a pracujících.

 • KANALIZACE SPY
 • VYŘEŠENÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY NA PŘECHODU U ZŠ KRČÍN
 • TRANZIT VE VRCHOVINÁCH
 • CYKLOSTEZKA AMMANN - VRCHOVINY
 • DOKONČENÍ OPRAVY A HLAVNĚ ZPROVOZNĚNÍ STARÉ ŠKOLY
 • MOST V HUSITSKÉ – VYTVOŘENÍ BEZPEČNÉHO PŘÍSTUPU DĚTÍ DO ŠKOLY
 • OPRAVY CHODNÍKŮ A CEST – DOSAŽENÍ SHODY NA ZPŮSOBU ŘEŠENÍ

MĚSTO BUDOUCNOSTI

Máme odvahu dělat to, co je správné. A správné je dělat věci, které pomohou rozvoji našeho města. Aby zase rozkvetlo. Aby bylo zase plné růží, jako dříve. Uděláme maximum pro zastavení úbytku počtu obyvatel města (2021=9.132, 2012=9.859). Noví spoluobčané přispějí ke snížení průměrného věku, ve kterém jsme mezi městy naší velikosti rekordmanem. Mnoho z těch, kteří město navštíví uvádějí, že by tu chtěli bydlet. Řada z těch, kteří odešli na studia, by se chtěli s rodinami vrátit domů. Ale nemají kam. Víme, jaké kroky pomohou...

 • PODPORA VÝSTAVBY „NA VŠECH FRONTÁCH“
 • KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ OD MATEŘSKÝCH PO STŘEDNÍ
 • ŠIROKÁ NABÍDKA KROUŽKŮ A PODPORA VÝUKY JAZYKŮ
 • DOBRÉ VZTAHY S FIRMAMI A PODPORA PODNIKATELŮ
 • PODBORA TURISMU – OBNOVENÍ LESKU FILMOVÉHO FESTIVALU
 • PODPORA AKTIVIT CELOREPUBLIKOVÉHO DOSAHU – ABY SE O NÁS VĚDĚLO