Jsem přesvědčen, že pracovní skupina ke Kinu 70 povede ke zdařilé rekonstrukci
22. listopadu 2020

Milan Slavík: Jsem přesvědčen, že pracovní skupina ke Kinu 70 povede ke zdařilé rekonstrukci

Tento čtvrtek se konalo 2. zasedání pracovní skupiny Kino 70, jíž jsem členem, a to přímo na "místě činu" v hlavním sálu.

Tato skupina má za úkol připravit zadání pro novou architektonickou soutěž na kompletní rekonstrukci s důrazem na co nejvíce možnou multifunkčnost budovy, při zachování jejího původního architektonického výrazu. Jsem velice potěšen dosavadním průběhem pod externím vedením Ing. Arch. MgA. Davida Mateáska i vlastním složením této skupiny, kde se mimo jiné sešli zástupci nejvýznamnějších novoměstských kulturních uskupení. Diskuzi, byť poměrně dlouhou, považuji za velice plodnou a jsem přesvědčen, že tudy vede ta správná cesta nejen k rekonstrukci kina na důstojný kulturní stánek v našem centru, ale i ke všem zásadním investičním akcím našeho města.

Milan Slavík

Milan Slavík

zastupitel města
člen Komise pro výstavbu a rozvoj
člen Kontrolního výboru
člen Pracovní skupiny Koupaliště
člen Pracovní skupiny Kulturní centrum KINO 70

Více o autorovi