Přípravy na vybudování Letního areálu Metuje končí. Většina koalice projekt protipovodňového valu zastavila
15. listopadu 2020

Přípravy na vybudování Letního areálu Metuje končí. Většina koalice projekt protipovodňového valu zastavila

Důležitý krok k úspěšné přípravě a následující výstavbě nebo definitivní konec na několik let dopředu. Tak by se dalo v krátkosti popsat důležité hlasování o další přípravě k protipovodňovému valu, který je nezbytnou podmínkou k výstavbě Letního areálu Metuje, na čtvrtečním jednání Zastupitelstva Nového Města nad Metují. Díky dvanácti hlasům, převážně z řad současné koalice na novoměstské radnici, se bohužel naplnil černý scénář. Projektová dokumentace k protipovodňovému valu za zhruba 300 tisíc korun se zadávat nebude, čímž zřejmě zhasínají naděje na další přípravy a následnou samotnou výstavbu LAMu v tomto volebním období.

„Platná vyhledávací studie jednoznačně potvrdila nejvhodnější místo pro vybudování letního areálu v řeky Metuje. Občané Nového Města nad Metují si koupaliště v nějaké formě přejí, což dlouhodobě dokládají i dotazníková šetření k tvorbě Strategického plánu, naposledy v roce 2014. Vedení města se svým postojem přestalo chovat jako řádný hospodář, protože tímto krokem přišlo v případě vybudování protipovodňového valu o možnost čerpání dotačních prostředků, které by pokryly většinu výdajů pro vybudování koupaliště. Bez dotací je výstavba koupaliště v podstatě neufinancovatelná,“ řekla zastupitelka Irena Kupková.

Finálnímu zastavení přípravných prací na protipovodňovém valu nerozumí ani další zastupitel Milan Slavík. „Na jednom z předchozích jednání zastupitelstva byla schválena změna územního plánu na pozemku budoucího Letního areálu Metuje, což je první krok k tomu, aby se v daném místě mohlo stavět. Připadá mi iracionální, když naproti tomu většina zastupitelů potom zabrání ochránění tohoto území proti Q100 (úroveň hladiny stoleté vody), což je zásadní podmínkou pro čerpání dotací na novou výstavbu v místě tzv. brownfieldu. Pokud by byla mezi zastupiteli vůle pro občany LAM vybudovat, tak není zásadní cena za val, protože potom zvládneme za pomocí dotací LAM zrealizovat za méně peněz z rozpočtu města.“ doplnil Milan Slavík.

Nakonec před samotným hlasováním na čtvrtečním jednání městského zastupitelstva zaznělo strohé vyjádření jednoho ze členů koalice: „Koupaliště není prioritou této koalice“. Zastavení příprav LAMu členové vládnoucích uskupení zdůvodňovali například chybějícím protipovodňovým propustkem v Krčíně. Tato akce přitom v letošním rozpočtu nefiguruje a zatím není ani v návrhu rozpočtu města pro rok 2021.

„Chybějící propustek v Krčíně se bohužel stal pouze zástupným důvodem k zastavení prací na projektové přípravě ochranného valu u Metuje. Petr Hable je starostou 10 let, jakákoliv koalice pod jeho vedením má celou dobu v zastupitelstvu většinu. Strany současné koalice byly ve vedení města i v minulém volebním období a nedokázaly prosadit tuto investici (úprava protipovodňového propustku v Krčíně) do rozpočtu města. Pokud by koalice tuto investici chtěla, tak ji určitě prosadila již dávno. Je tedy jednoznačné, že řešit protipovodňový propustek v Krčíně dosud koalice nechtěla. Považuji za nekorektní ospravedlňovat postoj k Letnímu areálu Metuje neexistencí propustku v Krčíně, jelikož ho sama koalice dosud neprosazovala. Mají být občané potrestáni za to, že zastupitelé neudělali to, čím zdůvodňují zastavení podpory LAMu? Moje poznámka na jednání zastupitelstva směřovala k zastupitelům koalice, nikoliv k občanům Krčína, kterým by protipovodňový propustek bezpochyby pomohl. Celá záležitost je pozitivní v tom, že nakonec vyšlo najevo, že koalice má jiné priority,“ reagoval zastupitel Miroslav Jarolímek.

Pro zastavení přípravných prací na protipovodňovém valu hlasovalo celkem 12 zastupitelů, 7 zastupitelů zastavení příprav odmítlo a v jednom případě došlo ke zdržení se hlasování. Vzhledem k tomu, že považujeme za férové, aby se občané dozvěděli názory jednotlivých zastupitelů, uvádíme přehled hlasování.

Pro zastavení prací hlasovali:

VPM (Petr Hable, Jan Němeček, Vilém Maur, Jiří Hladík, Radek Prouza)

Východočeši (Martin Prouza, Jiří Tymel)

KDU-ČSL (Petr Neumann, Josef Hylský, Pavel Dostál)

Nové město (Markéta Žahourková)

Nezařazení (Libor Hovorka)

Proti zastavení prací hlasovali:

ODS (Irena Kupková, Miroslav Jarolímek, Milan Slavík)

Nové město (Jiří Sláma)

VPM (Tomáš Roštlapil)

ČSSD (Jan Čopík)

KSČM (Zdeňka Kulhavá)

Zdržení se hlasování

Nové město (Soňa Paarová)

Pozoruhodné je určitě hlasování místostarosty Libora Hovorky. Někdejší lídr kandidátky ODS do vedení města v počátcích vybudování Letního areálu Metuje podporoval. Po rozchodu se zastupiteli ODS se k tomuto projektu jako nezařazený zastupitel postavil zády. Je určitě legitimní si položit otázku, zda má být na postu místostarosty nezařazený zastupitel, kterého na výkonnou funkci na novoměstské radnici dosadil jako svého reprezentanta konkrétní politický subjekt s jasným volebním programem. Připomínáme, že se nerozešel pan Hovorka s ODS, ale ODS s panem Hovorkou, a to proto, že pan Hovorka neprosazoval myšlenky a program ODS. Čí program tedy pan Hovorka na svém postu místostarosty, člena rady města a zastupitele prosazuje a komu se za svá rozhodování zodpovídá, když jej voliči akceptovali na post, na který jej delegovala ODS?

Čtvrteční hlasování většiny zastupitelů fakticky znamená konec příprav k vybudování Letního areálu Metuje v dohledné době. Vniveč přichází také veškerá dosavadní činnost nejen pracovní skupiny „Koupaliště“, ale zejména množství občanů, kteří se zapojili do petice za výstavbu koupaliště, stejně tak jako občanů, kteří neváhali obětovat nemalé množství energie a i finančních prostředků při zajišťování předprojektové a projektové přípravy LAMu.

My se však nevzdáváme a přípravu včetně následné výstavby obnovíme po komunálních volbách v roce 2022.

Místní sdružení ODS Nové Město nad Metují