Stanovisko zastupitelů ODS k hlasování o důvěře dosavadního místostarosty Libora Hovorky
23. června 2020

Stanovisko zastupitelů ODS k hlasování o důvěře dosavadního místostarosty Libora Hovorky

Hned v úvodu programu čtvrtečního zastupitelstva se bude projednávat žádost dosavadního místostarosty Libora Hovorky o vyslovení důvěry.

Jak jsme uvedli a vysvětlili v minulých týdnech, Libor Hovorka již není zastupitelem za ODS. Cesty novoměstské ODS, včetně zvolených zastupitelů, a současného místostarosty se již zcela rozešly. Libor Hovorka nenaplnil očekávání ODS v prosazování změn v oblasti rozvoje města, způsobu jednání vedení města s veřejností, ve zvýšení atraktivity města pro mladé lidi či v podpoře podnikatelů… Co je důležité zmínit, ani pro jednu stranu nebyl rozchod překvapivý. Jak pan Hovorka, tak ODS si byli a jsou vědomi rozdílnosti názorů a postojů.  

Současný místostarosta tedy momentálně nereprezentuje žádný politický subjekt či uskupení. Je solitérem s privilegii zastupitele, ke kterým mu významně pomohla pozice jedničky na kandidátce ODS. Domníváme se, že je to zcela zřejmé a zcela jednoznačné, že pan Hovorka nemůže zastávat post místostarosty a tím pádem automaticky ani pozici radního města.

Věříme, že nám ideově spříznění zastupitelé, ale i ti s jinými názory na věci veřejné v Novém Městě nad Metují, situaci chápou a nebudou na čtvrtečním zastupitelstvu města hlasovat jinak, než že nevysloví Liboru Hovorkovi důvěru pro další pokračování ve funkci místostarosty.