Novoměštští zastupitelé budou jednat o klíčových projektech
6. června 2020

Milan Slavík: Novoměstští zastupitelé budou jednat o klíčových projektech

Ještě před červnovým zasedáním zastupitelstva Nového Města nad Metují se v pondělí 8. června uskuteční seminář, na kterém se bude diskutovat o dalším vývoji v zásadních projektech města. Řeč bude o modernizaci novoměstského kina či o koupališti. Na tomto semináři bychom rádi uvítali odborníky z komise pro výstavbu a rozvoj, ale hlavně Ing. Arch. Novotného, jako autora poslední studie kina. Dle aktuálních informací se pozvání na seminář ke konci týdne ze strany vedení města přecijen dočkal.

Ukazuje se, a otevřený dopis pana Ing. Langera to prokazuje, že události posledních dvou týdnů měly smysl.

Pan Jarolímek (za ODS) se v RM od počátku svého působení snažil o změnu přístupu komunikace jak mezi radními a zastupiteli, tak směrem k veřejnosti. Jak sám uvedl, nakonec vzdal boj s větrnými mlýny, který vyhodnotil jako marný. ODS se následně rozešla s lídrem své kandidátky na pozici MST z důvodu rozdílných názorů na vedení města a jeho rozvoj.

A už po pár dnech z otevřeného dopisu Ing. Langera je prokazatelné, že naše kroky a jejich vysvětlování přinesly první ovoce. Vedení města se s vlastníkem pozemku v oblasti „Zlatého trojúhelníků“ konečně sešlo a své záměry s vlastníkem projednalo (i když město samo původně schůzku neiniciovalo) a to, jak pan Ing. Langer popisuje, se vstřícným přístupem. Třeba se opravdu konečně něco změní. A to nejen, že když se někdo oprávněně zlobí (vyvěšujeme info, co chceme udělat s pozemkem, ke kterým město nemá vlastnická práva bez toho, abychom to s vlastníkem předem projednali), tak s ním pak alespoň slušně jednáme.

A z pohledu soužití nás všech v Novém Městě nad Metují je jistě přínosné, že dotčený vlastník vyhodnotí celou věc jako nedorozumění. My bychom rádi upozornili občany, že takových „nedorozumění“ z pohledu zájmů města na pozemcích třetích osob je více, a nejen v oblasti „Zlatého trojúhelníku“.

My, jako ODS spolu s nestranickými kandidáty, vám zaručujeme, že po našem návratu do vedení města budeme v takových věcech vystupovat zcela otevřeně a předem (ne, že věc nejdříve vyvěsíme)... Doba, kdy soukromé vlastnictví občana nemělo žádný smysl a občan žádná jistá práva je, věříme, již za námi.

Milan Slavík

Milan Slavík

Více o autorovi