Novoměstská ODS opouští vládní koalici
29. května 2020

Novoměstská ODS opouští vládní koalici

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám vysvětlili to, co proběhlo v posledních dnech ve vedení města Nové Město nad Metují a proč. Na úvod bude dobré se vrátit o dva roky zpět do doby ještě před komunálními volbami 2018.

VOLBY 2018 – PROČ ODS V KOALICI S VPM

ODS spolu s nestranickými kandidáty podporujícími ODS pracovala na přípravě programu řadu měsíců. Nosným prvkem byla změna práce na radnici a to (zjednodušeně řečeno) z přístupu „jak NE“ na hledání cest „jak ANO“. Plánů od dostavby objektu OÁZY, výstavby startovacích bytů v areálu kasáren, modernizace kina, obnovy přírodního koupaliště a dalších jsme měli dost. Volby jsme chtěli samozřejmě vyhrát. Pokud bychom vyhráli, spolupráci s Volbou pro Nové Město (dále jen VPM) jsme si neuměli představit.

Výsledek voleb byl ale takový, jaký byl. ODS získala čtyři mandáty v zastupitelstvu města (ZM) a stala se po vítězi voleb VPM druhou nejsilnější stranou - bohužel tedy až druhou. Do spolupráce s VPM se nám nechtělo. O možných koalicích jsme interně vedli vášnivé diskuse, přikláněli jsme se spíše k práci v opozici. Při jednáních s VPM se nám nakonec podařilo získat pozice dvou radních. A pan Ing. Hovorka, který byl lídrem naší kandidátky, získal pozici místostarosty (MST) s gescí investic a rozvoje. To jsme nakonec vyhodnotili jako slušnou šanci aktivně ovlivňovat chod a rozvoj našeho města. Jako lepší variantu, než být jen v opozici. Že to ale bude velmi těžké, to jsme věděli.

PROČ S VPM NEŠLO SPOLUPRACOVAT

Po jeden a půl roce jsme ale pochopili, že máme pramálo možností něco pozitivně ovlivnit. To vše přes velkou snahu našich lidí v radě a zastupitelstvu města i v odborných komisích (poradní orgány zastupitelstva). S panem MST jsme se stále více názorově rozcházeli, až se naše cesty nakonec rozešly úplně. Zkušený tým v radě města, tj. zástupci VPM v čele se starostou (ST), organizačně a administrativně podporovaný panem tajemníkem, byl postupně „doplněn o našeho“ MST ing. Hovorku. Očekávání, že právě p. Hovorka bude tím, kdo bude živit naše naděje a naděje řady našich spoluobčanů na alespoň nějaké změny ve městě, se rozplynula.

IMPULZY Z POSLEDNÍHO ZM A POSLEDNÍ RM

Vše vyvrcholilo v posledních dvou týdnech. Jednání ZM dne 14. května 2020 bylo oproti jiným bouřlivé, ale jinak probíhalo dle „osvědčeného“ scénáře. Totiž (například), že již některé navrhované body programu znamenají něco jiného (daleko důležitějšího), než-li je faktický obsah problému. Takže bod programu ZM č. 3/8 „Kino 70 - možnost dotace na zateplení“, byl prezentovaný ve smyslu „proč nepožádat o peníze, které stát nabízí – to skoro nelze odmítnout“ (tudíž neschválit). Jeho odsouhlasení by ale prakticky znamenalo odstartování nasměrování toku městských peněz do rekonstrukce kina v řádu desítek milionů korun. A to navzdory tomu (a to je jistě prokazatelné), že otázka způsobu rekonstrukce kina je z pohledu občanů minimálně nedořešena, pokud není veřejností aktuální návrh přímo odmítán (jen doplňujeme, že podobnými praktikami se aktuální projekt na rekonstrukci kina dopracoval až ke stavebnímu povolení…).

Opačná strategie na jednání ZM spočívá v tom, že význam tak důležitého bodu programu – jako byl na tomto jednání bod č. 2/1 programu „Prodej pozemku p.p.č. 589/1 v k.ú. Nové Město nad Metují“, je při následné diskusi představiteli VPM zlehčován v tom smyslu, že vlastně o žádný prodej nejde. Že jen testujeme trh, že je to taková zkouška, jaký nápad případný zájemce představí. Pak že se uvidí… No a my už to vidíme právě teď… v následujících měsících by otázka prodeje tohoto pozemku došla plíživě do stavu, kdy by bylo zastupitelům prezentováno, kolik že už bylo investováno času a peněz, a že už „to vlastně prodat musíme“. Podobně jako opravovat kino s dotací… Nakonec čtenář si svůj názor může udělat sám, když si poslechne záznam z jednání zde

ODS UŽ NENÍ SOUČÁSTÍ KOALICE

Pomyslnou poslední kapkou a současně spouštěčem události v minulém týdnu bylo jednání rady města dne 18. května 2020. Aktivity našeho radního Miroslava Jarolímka o změny v oblasti rozvoje města byly vedením města dlouhodobě odmítány se zarputilým tvrzením, že jich není třeba. Na tuto RM byly nakonec přeci jen některé návrhy zpracovány a představeny. Způsob jejich projednávání, tedy obvyklé snižování významu či bagatelizace problémů, tudíž faktická neochota cokoli změnit, to vše ale zůstalo. Žádné změny tedy nejsou možné...

Definitivně nám tak došlo, že se dál nechceme a nemůžeme podílet na postupech, které jsou v rozporu s našimi představami. Potvrdilo se, že vytvořená koalice nefunguje a že vlastně ani nikdy fungovat nemohla. Pan Miroslav Jarolímek následně 22. května oznámil rezignaci na post radního města, a ještě tentýž den ODS oznámila rozchod s panem Hovorkou pro rozdílné názory. Od tohoto dne tedy ODS již prakticky není součástí povolební koalice.

CO BUDEME DĚLAT V OPOZICI

Musíme konstatovat, že nás tento stav velmi mrzí. Naše krásné město ztratilo další 1,5 roku a vše nasvědčuje tomu, že ztratí i všechny následující měsíce a roky až do příštích voleb. Přičteme-li k tomu i skutečnosti, které řeší celý svět a nejsme schopni je ovlivnit, jako je pandemie COVID-19 a s ní spojené nejistoty v oblasti financování krajů a obci, asi nás nečeká nejsnadnější období.

Uvidíme… My, jako novoměstská ODS spolu s nestranickými kandidáty Vás ubezpečujeme, že nebudeme v příštích měsících sedět se založenýma rukama a čekat na příští volby na podzim 2022. Budeme se nadále snažit přinášet dobré věci do života města a našich spoluobčanů. Tak, jak jsme se od minulých voleb snažili doposud. Možná to nebylo moc vidět a slyšet, ale některé věci se nám i tak podařily – minimálně nyní pomoci zablokovat schválení výše zmíněných problematických bodů jednání ZM.

Postupně Vás budeme seznamovat s projekty, na kterých jsme pracovali. A především také s těmi, na kterých budeme pracovat a prosazovat je. Také Vám umožníme více nahlédnout pod pokličku, co se ve městě na úrovní jeho řízení děje obecně. Sledujte proto web a facebook ODS a také naši vývěsku na Rychtě.

Že se věci mění budeme symbolicky deklarovat již tento pátek odpoledne, kdy tato vývěska dostane nový nátěr. A podílet se na designovém vylepšení vývěsky bude spolu s námi i senátor za ODS Martin Červíček. Bereme to tedy opravdu vážně…