Druhé DF: Areál bývalých kasáren a zlatý trojúhelník. Další debaty bude organizovat město
29. ledna 2020

Druhé DF: Areál bývalých kasáren a zlatý trojúhelník. Další debaty bude organizovat město

Budoucí rozvoj lokality zlatého trojúhelníku v centru města a areálu bývalých kasáren byly hlavními tématy druhého Diskusního fóra v novoměstské Sokolovně. Na setkání zazněly podněty o budoucím rozvoji těchto území z pohledu města i odborníků z řad veřejnosti. Další setkání s občany bude po apelu radních a zastupitelů za ODS nově organizovat novoměstská radnice.

Budoucí podobu areálu bývalých kasáren určí architektonicko-urbanistická soutěž, kterou radnice nechá zpracovat. V současnosti pracuje komise pro výstavbu a rozvoj v čele se zástupci ODS Liborem Hovorkou, Milanem Slavíkem a Pavlem Kašparem na formátu zadání, které následně posoudí městští radní na svém jednání 24. února. Podle našeho názoru by zde měla vzniknout bytová výstavba s odpovídající občanskou vybaveností včetně prostor pro vybudování zeleně.

V souladu s územním plánem města by se podobným způsobem mohlo řešit i území takzvaného zlatého trojúhelníku v centru města. Jakým směrem se v této problematice vydat napoví také probíhající řízení Národního památkového ústavu, které se zabývá případným prohlášením novoměstského kina za kulturní památku.

K samotnému průběhu druhého Diskusního fóra lze konstatovat, že oproti minulému setkání debata probíhala korektně s věcnými podněty jak vedení města, tak novoměstských občanů.

V reakci na průběh první debaty jsme veřejně deklarovali, že podobná veřejná setkání má organizovat sama novoměstská radnice, neboť považujeme za nezbytné, aby vedení města z vlastní iniciativy přicházelo debatovat s veřejností o důležitých tématech v našem městě. Tento náš požadavek se podařilo v koalici prosadit a další diskusní setkání s občany města tak bude pořádat novoměstská radnice. Veřejnost se nemusí obávat toho, že by se z těchto debat stal monolog představitelů města, průběh diskuse budou moci ovlivňovat také zástupci občanské iniciativy včetně ostatních občanů, které zajímá dění v Novém Městě nad Metují. Další veřejná debata se uskuteční během června.