Ing. Tomáš Nováček

zastupitel městské části
předseda místního sdružení

Mitrovická 246/424
724 00  Ostrava – Nová Bělá
Česká republika