Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Pavel Stávek

předseda místního sdružení

Petr Antoš

místopředseda místního sdružení

Filip Stávek

pokladník místního sdružení

Vojtěch Antoš

člen místní rady

Patrik Komárek

člen místní rady

Radomír Oslzlý

člen místní rady