Pavel Stávek, předseda místního sdružení

ODS sídlo