Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Rostislav Kotásek

předseda místního sdružení

Vilém Skála

místopředseda místního sdružení

Ivana Otradovcová

pokladnice místního sdružení

Leopold Hašpica

člen místní rady

Robert Samsonek

člen místní rady