Jan Kopecký, DiS.

člen regionální rozhodčí komise
člen místní rady