Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Marek Bauer

předseda místního sdružení

Milan Marek

místopředseda místního sdružení

Zdeněk Cee

pokladník místního sdružení

Jan Kopecký

člen místní rady

Lukáš Pešek

člen místní rady

Miloš Pochobradský

člen místní rady