13. listopadu 2017

Náchodská nemocnice se konečně dočká modernizace.

Co se nepovedlo předchozímu vedení Kraje za 8 let, společným úsilím jsme nyní dokázali za 1 rok.

V10 hodin a 10 minut byly otevřeny jednotlivé nabídky k první etapě modernizace Oblastní nemocnice Náchod. Tomuto okamžiku ale předcházelo více než tři čtvrtě roku náročných příprav a intenzivních jednání s projektantem, lékařským a dalším odborným personálem a dalšími subjekty. Bez nich a bez velkého nasazení pracovníků odboru investic bychom neměli šanci tento projekt úspěšně ukončit. Nakonec se přihlásili tři uchazeči. V tuto chvíli bude probíhat posouzení a hodnocení nabídky, která byla ekonomicky nejvýhodnější, . Pokud bude celková zakázka vysoutěžena, bude vpořádku, tak by se mělo začít stavět na jaře roku 2018

Václav Řehoř

předseda OR ODS Hradec Králové
radní Královéhradeckého kraje