23. května 2017

Sedláci a živnostníci založili Podnikatelskou chartu

Zástupci sedláků a živnostníků - Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) a Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR (SPŽ ČR) - se dohodli na založení Podnikatelské charty. Jde o novou platformu, která bude vytvářet lepší podmínky pro malé a střední podnikatele a živnostníky formou řešení konkrétních předkládaných kauz, jež toto podnikání bezdůvodně omezují, ztěžují či jiným způsobem komplikují. 

„Naší největší snahou bude zejména aktivně se vzepřít všem krokům, které vedou k postupné devastaci krajiny a života na venkově a útlumu malého, především rodinného podnikání, zániku venkovských hospod, malých krámků a živností. Tyto postupy likvidují mnohdy více než 20leté snahy o očištění českého venkova od odéru kolektivizace a jsou hazardem jak s prostředky vynaloženými do tohoto prostoru, tak především s iniciativou a podnikavostí lidí, kteří si vzali za své na venkově žít a podnikat,“ říká předseda ASZ ČR Josef Stehlík.

Nejviditelnějším projevem postupných ztrát svobod v důsledku nezvládnutelné byrokracie, které tento nebezpečný fenomén provázejí, je jednoznačně elektronická evidence tržeb.

„Nejsme a nikdy jsme nebyli zastánci nepoctivých podnikatelů a živnostníků, kteří dokáží parazitovat na mezerách v naší legislativě a nefunkčnosti či neschopnosti státní správy. Je však třeba náležitě se ohradit proti klimatu, které je nejen kolem zákona o EET dlouhodobě vytvářeno, tedy že podnikatelé a živnostníci jsou zloději a nepoctivci,“ upozorňuje předseda představenstva SPŽ ČR Bedřich Danda.

Nově založená Podnikatelská charta si klade za cíl:

* Předkládat stěžejní problémy, jejichž neřešení či navržená legislativní řešení mají negativní dopady na podnikatelské prostředí.

* Shromažďovat i dílčí poznatky, které zbytečně zatěžují podnikatelskou veřejnost jak administrativně, tak finančně, nebo jsou ve vzájemném rozporu.

* Vytvářet společný tlak jednotlivých profesních organizací a tím sjednotit úsilí v odstraňování nesmyslných legislativních opatření a poukazovat na často účelově prosazované lobbistické zájmy ať již politických stran či hnutí nebo velkých průmyslových či odborových svazů.

* Využívat svých kontaktů s vládní administrativou při řešení schválených problémů.

* V rámci společných tiskových prohlášení a konferencí tyto problémy medializovat.

Pouze tak je možné zabránit přijímání dalších populistických a pro veřejnost líbivých opatření, která však ve svém důsledku vedou k destrukci podnikatelského prostředí a popírání podnikatelských svobod na svobodném trhu.

Více na: http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/sedlaci-a-zivnostnici-zalozili-podnikatelskou-chartu.html

Josef Stehlík

předseda místního sdružení
člen oblastní rady
neuvolněný místostarosta obce