Začala rekonstrukce železniční trati z Berouna do Králova Dvora

22. března 2017
Začala rekonstrukce železniční trati z Berouna do Králova Dvora

Beroun - Králův Dvůr: Správa železniční dopravní cesty 17. března slavnostně zahájila rekonstrukci traťového úseku z Berouna do Králova Dvora, který je součástí třetího tranzitního železničního koridoru. Přínosem stavby bude kromě celkové modernizace železniční stanice Beroun také zvýšení traťové rychlosti a modernizace zabezpečovacího zařízení.

Zhotovitelem prací je sdružení firem pod vedením EUROVIA CS. Předmětem stavby je úsek trati dlouhý 5,7 kilometru. V rámci optimalizace dojde ke zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, modernizaci zabezpečovacího zařízení a úpravám, jež umožní rychlejší průjezd vozidel s naklápěcí technikou. Práce se budou odehrávat na osobním a seřaďovacím nádraží železniční stanice Beroun a v navazujícím traťovém úseku Beroun – Králův Dvůr. Proměnou projde také zastávka v Králově Dvoře, kde dojde k demolici stávající nádražní budovy, posunutí kolejí a vybudování podchodu. „Díky stavbě zlepšíme parametry další části třetího koridoru z Prahy na západ Čech. Přestavbou tak projde nejen frekventovaná stanice Beroun, ale i navazující, dosud nemodernizovaný traťový úsek,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb. Za důležité považuje hlavně to, že po dokončení úseku Rokycany-Plzeň bude kompletně modernizovaná celá trať z Berouna do Plzně. Zbývající úsek z Berouna do Prahy chce SŽDC podle Nejezchleba opravit zhruba do roku 2025. „Tam jsou nesmírně složité podmínky,“ upozornil. Komplikace představují územní řízení v obcích i chráněná krajinná oblast. Příští rok by se nicméně mohlo začít pracovat v úseku Smíchov-Černošice. „Stavba řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, úpravu nástupišť včetně bezbariérového přístupu pro cestující, přejezdů, mostů, podchodů a propustků,“ sdělil Michael Gelo, ředitel závodu Železniční stavby EUROVIA CS. Projekt dále zahrnuje modernizaci zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním stanic, výstavbu sdělovacího a informačního zařízení, rekonstrukci trakčního vedení, úpravy výpravní budovy v Berouně a výstavbu nového technologického objektu.

„Věříme, že modernizace trati Beroun - Plzeň přispěje ke zkvalitnění dopravy i v Králově Dvoře. Těšíme se také na kultivaci nádražního prostoru u nás v Králově Dvoře a očekáváme zde i ztišení železničního provozu,“ řekl místostarosta Králova Dvora a senátor Jiří Oberfalzer, který se slavnostního zahájení rekonstrukce zúčastnil. Stavba s názvem Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr je spolufinancovaná Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celková výše nákladů na projekt dosahuje 2 200 969 104 Kč bez DPH. Míra podpory EU je 75,56 % ze způsobilých nákladů. Výše dotace tak činí maximálně 54 951 798 EUR, tedy zhruba 1 527 220 370 Kč. Termín dokončení je stanoven na říjen 2019.

Jiří Oberfalzer

člen vedení senátního klubu
místostarosta