1 2 3 4 Místní rada – ODS – Občanská demokratická strana

Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jitka Egartová

předsedkyně místního sdružení

Michal Prokůpek

místopředseda místního sdružení

Jana Chlupová

pokladnice místního sdružení

Kateřina Figerová

členka místní rady

Radek Hora

člen místní rady